معرفی دفتر

شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب شهری در چارچوب اهداف تعیین شده به مشترکین خدمات الف) استحصال، انتقال، ذخیره سازی و توزیع آب شرب بهداشتی و ب) جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب را ارایه می نماید و شاخص اصلی موفقیت و بنای سازمان خود را رضایت مشترکین و متقاضیان محترم و رعایت اصول زیست محیطی و ارج نهادن به ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل خود می داند. بدین منظور اقدام به استقرار استانداردهای جهانی  OHSAS18001:2007 /  BS / ISO14001:2004 / ISO9001:2008  و در این راستا با رعایت نیازمندی های مشتریان و الزامات قانونی کیفیت، ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست و استانداردهای فنی صنعت آب و فاضلاب اصول زیر را مد نظر قرار می دهد :
1.             تلاش مستمر در جهت  رضایت مشتریان با ارایه خدمات مناسب
2.            بهبود فرآیندها و روش های اجرایی سیستم در جهت پیشگیری از آلودگی محیط زیست
3.            ارتقاء کیفیت منابع انسانی بعنوان اصلی ترین منابع سرمایه شرکت از طریق برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز
4.            بهره گیری از فناوریهای سخت افزاری، نرم افزاری و ایجاد زمینه مشارکت فکری بین کارکنان جهت تسهیل در نیل به اهداف و استفاده از پیشنهادهای کارکنان و مشترکین
5.            کاهش تماس شغلی با عوامل زیان آور محیط کار و حفظ سلامت شغلی کارکنان
6.            تلاش در راستای برآوردن الزامات قانونی و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه
7.            کاهش مصرف منابع طبیعی از طریق افزایش  راندمان بهره برداری و بهینه سازی مصرف انرژی
8.            بکارگیری روش ها برای افزایش تمایل کارکنان به فعالیت بهینه در محیط کار
9.            ایجاد شرایط ایمنی شغلی و پیشگیری از آسیب و جراحت
10.           استقرار چارچوب نظام مند مدیریتی در جهت ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در کلیه فعالیت ها و کنترل ایمنی و بهداشت پیمانکاران
11.           بهبود و ارتقاء سیستم های نظارت و عملیاتی بمنظور پایش عملکرد کارکنان و پیشگیری از ایجاد انحراف در راستای تطابق هرچه بیشتر عملکرد و اهداف

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16