واحد ایمنی (safety)

ایمنی یعنی میزان یا درجه دوری از خطر
             شاخصه های ایمنی در شرکت آب و فاضلاب
             برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه
             بررسی ،تجزیه و تحلیل و پیگیری حوادث ناشی ار کار
             تهیه ، به کار گیری و به روزآوری مستندات و دستورالعمل های مورد نیاز
             نظارت  بر وضعیت  ایمنی کلیه تأسیسات ،سامانه ها و کلیه پروژه ها و فعالیت های پیمانکاری
             تهیه MSDS (Material Safety Data Sheet) مواد شیمیایی و انجام آموزش های مربوطه
             تهیه، توزیع و نظارت بر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی( مطابق ماتریس لوازم و تجهیزات حفاظت فردی
             نظارت بر انجام ایمن فعالیت ها در تأسیسات و پروژه های عمرانی (تعریف ماتریس لوازم ایمنی کارگاهی و دستورالعمل های ایمنی)
             نظارت بر انجام فعالیت ها  و صدور مجوزفعالیت ها  (permit)
             شارژ، کالیبراسیون و تعمیر تجهیزات و دستگاهها و نظارت بر وضعیت ایمنی و گواهی نامه های مربوطه
             نظارت و به کار گیری اصول ایمنی در  انبار ها
             ارزیابی ریسک، اولویت بندی و تعیین ریسک های غیر قابل قبول و اقدامات اصلاحی در جهت کاهش و کنترل ریسک
             نظارت بر وضعیت تجهیزات اطفاء حریق ( سیلندر ها ، جعبه های آتش نشانی ،  هیدرانت ها وسیستم های هشدار دهنده )
             آموزش های ایمنی
             نظارت بر وضعیت ایمنی ماشین آلات
             اصول ایمنی حمل و نقل مواد خطرناک
             نظارت بر وضعیت ایمنی سامانه های گندزدایی
             اصول ایمنی آزمایشگاههای مواد بیولوژیک و شیمیایی
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16